Vereniging de Nederlandse Schapendoes

Nederlands Deutsch English
nederlands

Privacy Statement

De door u ingestuurde gegevens zullen uitslutend worden gebruikt t.b.v de organisatie van Kampioenschapsclubmatch Vereniging de Nederlandse Schapendoes op 28 november 2021. Zij zullen niet aan derden ter hand worden gesteld.

sluit dit venster
deutsch

Privacy Statement

Die von Ihnen gegebene Information wird nur verwendet für Organisation der Kampioenschapsclubmatch Vereniging de Nederlandse Schapendoes am 28 november 2021. Sie wird nicht an Dritten verfügbar gestellt.

Fenster schließen
enlish

Privacy Statement

Information sent by you will exclusively be used for the organisation of Kampioenschapsclubmatch Vereniging de Nederlandse Schapendoes on 28 november 2021. It will not be handed over to a third party.

close this window